website creation software


Koninklijke Jachthoornkring
"Jagermeesters van Sint-Hubertus"
te Brasschaat

Dhr A. Friling en dhr. Pater Karel

Geschiedenis

1901-1975​
De geschiedenis van de Koninklijke Jachthoornkring "Jagermeesters van Sint-Hubertus" te Brasschaat gaat terug tot in 1901, toen in Antwerpen "Les Veneurs de Saint Hubert" werd gesticht.
De binding met Brasschaat ontstond in 1952 toen de heer Thom de With, die een fervent jager was, een jachthoornclub te Brasschaat stichtte. Er waren onmiddellijk contacten tussen beide groepen, wat in 1954 leidde tot "Les Veneurs de Saint Hubert van Brasschaat".

1975
In 1975 werd aan de groep het predicaat Koninklijk verleend en ging de groep verder onder de huidige naam. Toen de groep in 1976 haar 75 jaar vierde, overleed Thom de With en werd hij opgevolgd door de Antwerpenaar Leopold Foesier.​

1985 - heden
De familie de With bleef echter nauw met de Brasschaatse jachthoorngroep verbonden, want in 1985 kwam de leiding in handen van zoon Frank, die op zijn beurt zijn zoon Dirk warm maakte voor de jachthoorn.
Einde jaren '80 raakte de groep helaas intern verdeeld wat aanleiding gaf tot de oprichting van de Antwerpse Jachthoornkring. Begin de jaren '90 werden de problemen opgelost en kenden beide groepen een stijgend ledenaantal en groeiden uit tot toonaangevende jachthoorngroepen.
Heden is Frank de With wederom voorzitter. De muzikale leiding is in handen van Werner De Beenhouwer, onder wiens leiding de groep uitgroeide tot een gewaardeerde en veelgevraagde groep met gerenomeerde optredens in binnen- en buitenland.
Onze ere-voorzitter is Antoine Friling.
Pater Karel de Wilde is reeds van 1979 onze proost.

Contact 
Contactpersoon:
dhr. Dirk de With
tel.: 0032(0)485-08.91.62

Secretaris:
dhr. E. Dewachter
tel.: 0032(0)475-54.15.40

Adres: Jachthoorngroep
Miksebaan 50 b 
2930 Brasschaat
GPS: Miksebaan 73


Email 
info@jachthoornbrasschaat.be