make your own site


Koninklijke Jachthoornkring
"Jagermeesters van Sint-Hubertus"
te Brasschaat

Mobirise

Nieuws:
25 juni 2019
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de ‘Franse’ jachthoorn (trompe d’Orléans) toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. 

Jachthoorngroep

De Koninklijke jachthoornkring
"Jagermeesters van Sint-Hubertus" te Brasschaat behoort tot één van de oudste jachthoorngroepen uit de Benelux.

Wij bespelen de Franse Jachthoorn,
"Trompe de chasse", ontstaan aan het hof van Lodewijk XIV.

Bij interesse: neem gerust contact met ons op
•via email: info@jachthoornbrasschaat.be of
•telefonisch op het nr. 0032(0)485-08.91.62, of
•op onze wekelijkse repetitie op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 u Miksebaan 50 b, te Brasschaat.
Graag geven we u de nodige informatie en eventueel initiatie in het jachthoornblazen.

Jaarlijks organiseren wij de Sint-Hubertusviering van Brasschaat op de eerste zondag na (of op) 3 november.
(dit jaar op zondag 5 november 2023).


Contact 
Contactpersoon:
dhr. Dirk de With
tel.: 0032(0)485-08.91.62

Secretaris:
dhr. E. Dewachter
tel.: 0032(0)475-54.15.40

Adres: Jachthoorngroep
Miksebaan 50 b 
2930 Brasschaat
GPS: Miksebaan 73


Email 
info@jachthoornbrasschaat.be